!
ENG
Kingi Eestile 100 loodusvaatlust

Keskkonnaagentuur ja Eesti Looduseuurijate Selts kutsuvad Eesti elanikke tähistama Vabariigi 100 juubelit looduses viibimisega ja seal aset leidnud kohtumiste registreerimisega. Nii aitame kaasa Eestis elavate liikide leviku kaardistamisele ja suurendame enda teadlikust meie kõrval elavatest loomadest, taimedest ja seentest.

Eesmärk on kinkida iga osaleja poolt Eestile 100 erineva liigi vaatlust. Selleks tuleb teha looduses vabalt elavate liikide vaatlusi ja registreerida need 10. aprillist 15. septembrini Loodusvaatluste andmebaasis (http://lva.eelis.ee). Registreerimiseks saab kasutada andmebaasi veebilehte või spetsiaalset nutirakendust.

Osaleda on võimalik nii üksikisikuna kui ka grupina (grupi suurus 5-30 liiget). Viimasel juhul tuleb saada 100 liigi vaatlust kokku grupi peale. Üksikisikuna osalemiseks tuleb alustada pärast 10. aprilli vaatluste sisestamisega loodusvaatluste andmebaasi. Grupina osaledes tuleb lisaks vaatluste registreerimisele registreerida ka grupp. Grupi registreerimiseks kirjutada kuni 10. maini 2018 e-kiri aadressile reigo.roasto@envir.ee. Kirjas peab olema soov grupina osalemiseks ja grupiliikmete nimed. Grupiliige ei saa osaleda samal ajal individuaalselt.

Iga liigi vaatlus annab osalejale 1 punkti, v.a 2018. aasta liigid, rahvusliigid ning I ja II kaitsekategooria liigid. Need annavad 2 punkti. Kokku tuleb vaatlusperioodi jooksul, st 10. aprillist 15. septembrini koguda 100 punkti. Nii osaled sügisel toimuval tunnustamisel.

Kaks punkti andvad liigid ja nende vaatlemist abistav info:
2018. aasta lind - metsis
2018. aasta loom - ilves
2018. aasta orhidee - kaunis kuldking
2018. aasta puu - laukapuu
2018. aasta seen - tuletael
2018. aasta sammal - harilik laanik
rahvusliblikas ja 2018. aasta liblikas - pääsusaba
rahvuslind - suitsupääsuke
rahvuslill - rukkilill
rahvuskala - räim
I ja II kaitsekategooria liigid koos kirjeldustega

Detailne info vaatluskampaaniast ilmub siinsamal lehel märtsi lõpuks.

Liikide vaatlemise kõrval taotleme looduses liikumise edendamist ja seeläbi ka tervislikku eluviisi. Loodusvaatluste tegemine sobib näiteks õuesõppesse ja terviseradadele.

Sündmuse õnnestumisse panustavad ka Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tervise Arengu Instituut ja Terviserajad.