Veka
Abimaterjalid
Minu aruanded
E-mail või kasutajanimi
Parool
 
Avaleht

VEKA veebilehte kaudu on võimalik leida erinevat EELIS (Eesti Looduse Infosüsteemis) olevat veevaldkonnaga seotud infot.

Lisaks on siitkaudu võimalik esitada veekasutuse aastaaruanded, ning leida ka viiteid teistele veevaldkonnaga seotud lehekülgedele.


Otsingud

Käesoleva lehekülje kaudu on võimalik otsida puuraukude andmeid ning hüdrogeoloogiliste tööde teostajate tegevuslubade andmeid.


Uudiseid

Teadmiseks puurkaevude ja puuraukude rajamisel
09. märtsil 2012 jõustus keskkonnaministri 29.07.2010. a määruse nr 37 muudatus, mille leiate Riigi Teataja veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/115092011005.


Veekasutuse aastaaruanded

2017. aasta veekasutuse aastaaruannete esitamine algab 1. veebruaril 2018.
Keskkonnatasude deklaratsioon tuleb esitada Keskkonnaameti kaudu aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/. Sama aadressi kaudu saate esitada veekasutuse aastaaruannet ID-kaardiga sisse logides.

Veekasutuse aruande esitamine algab aruandeaastast järgneva aasta 1. veebruaril ning aruanded tuleb täita 1. märtsiks.
(Keskkonnaministri määrus Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord.)

Aastaaruande peavad esitama kõik veekasutajad, kes kasutavad vett (vee võtmine, heitvee juhtimine suublasse, kalakasvatamine, meres süvendamine ja/või kaadamine) keskkonnaloa alusel.

Sisselogimiseks vajaliku parooli saate Keskkonnaagentuuri kaudu,
Sisselogimise kohta leiate täpsemat infot siit: Sisse logimine.

Kõigi esinevate probleemide osas võite saata ka kirja siitsamast lehelt "Tagasiside" lingi kaudu (palun lisage kindlasti oma e-maili aadress).

©2010 Eelis, Veka